Om IOGT-NTO Linköping

Vår vision är ett samhälle,
en värld, där alkohol och
andra droger inte hindrar
människor att leva ett
fritt och rikt liv.

IOGT-NTO Logga

Vad gör vi?

I Linköping finns flera olika föreningar som bedriver olika typer av verksamhet för att främja IOGT-NTO:s mål lokalt. Allt från politiska aktiviteter till trevliga tillfällen för att umgås i en miljö utan droger.

Vår historia

Den svenska nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT och NTO, och är en del av den internationella organisationen IOGT International. Vid den tidpunkten hade däremot IOGT och NTO redan funnits länge.

Det internationella IOGT, Independent Order of Good Templars (bytte senare namn till International Organization of Good Templars) bildades i USA 1852. I Sverige startade IOGT år 1879 då baptistpredikanten Olof Bergström bildade Logen nr 1 Klippan. Redan året därpå omfattade IOGT i Sverige runt 2000 medlemmar.

Förutom en nykterhetsorganisation har IOGT, och idag IOGT-NTO, alltid varit en politisk rörelse. IOGT kämpade för allmän rösträtt på 20-talet, och rörelsen fungerar som en demokratiskola där medlemmar lär sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt.

Även om IOGT och NTO från början är förkortningar används sedan sammanslagningen inte längre förkortningarnas betydelse.