Donationer 5602

Vill göra en donation till förenings verksamhet går det bra. Om donationen är specifikt för kamratstödet använd kamratstödets swish eller märk donationen ”Donation kamratstöd”. Tack för ditt stöd.

Bankuppgifter IOGT-NTO 5602

Plusgiro: 33 68 83-4

Swish nummer tipspromenader 123 271 58 78
Swish tipspromenader: 123 271 58 78
Swish nummer karatstödet 123 494 09 46
Swish kamratstödet: 123 494 09 46